Algemene voorwaarden

Dit zijn de algemene voorwaarden waaronder onze boekingen plaatsvinden.
Snelle links

Algemene voorwaarden zijn het fundamentele onderdeel van deze boekingsovereenkomst, gesloten tussen de HUD d.o.o. (hierna te noemen "Bedrijf") en klanten. Zodra de klant de boeking voltooit wordt verondersteld dat hij deze Algemene Voorwaarden aanvaardt. De boeking die de klant maakt is verplicht en daarom is het mogelijk voor een klant om zijn boeking te annuleren uitsluitend volgens deze Algemene Voorwaarden. De klant is verantwoordelijk voor alle kosten en gevolgen, die kunnen ontstaan als gevolg van de onjuiste informatie die hij bij de boeking heeft verstrekt.

De klant gaat akkoord met deze Algemene Voorwaarden door diensten van de Onderneming te bestellen via de website, e-mail, telefoon, door een betaling te doen zonder voorafgaande bestelling of op een andere manier.

Het bedrijf werd opgericht met het doel vriendelijke diensten te verzekeren en de gebruiker ervaringen van hoge kwaliteit te bieden.

Het bedrijfsmerk en de website en alle onderdelen ervan (programmeercode, ontwerp, foto's, tekst, enz.) en alle subpagina's zijn het intellectuele eigendom van de makers van het merk en dus beschermd door auteursrechten. Elk kopiëren, gebruik of misbruik van het merk en/of de website en zijn componenten is onderworpen aan rechtszaken volgens de lokale wetgeving.

Wij doen ons best om actuele en nauwkeurige informatie te verstrekken op de website van het bedrijf. Wij kunnen echter niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten, weglatingen of resultaten die kunnen worden verkregen door verkeerd gebruik of begrip van deze informatie. Wij behouden ons het recht voor om fouten te corrigeren zodra deze onder onze aandacht worden gebracht en, meer in het algemeen, om op elk moment, zonder voorafgaande kennisgeving, de website en deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk te wijzigen zonder enige aansprakelijkheid die hieruit voortvloeit.

Termen die wij gebruiken en hun uitleg:

100% Geld-terug-Garantie - Als we de dienst niet kunnen leveren zoals beloofd en de klant is niet tevreden, moet hij de klacht direct communiceren met onze medewerkers zo snel mogelijk. Als we het eens over de kwestie, kan de klant al het geld betaald voor die specifieke activiteit terug te krijgen.

De site kan links bevatten naar andere sites die wij niet gebruiken. Wij kunnen op geen enkele wijze verantwoordelijk worden gehouden voor het aanbieden van deze links om toegang te krijgen tot deze sites en externe bronnen, en kunnen geen enkele verantwoordelijkheid aanvaarden voor de inhoud, reclame, producten, diensten of andere materialen op of beschikbaar via deze externe sites of bronnen die niet door ons team zijn goedgekeurd of gecontroleerd.

Alle foto's zijn symbolisch.

Alle informatie die de klant op enig moment verstrekt, wordt privé en vertrouwelijk gehouden, behalve als daar een goede reden voor is.

Het Bedrijf behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving faciliteiten te annuleren, te wijzigen of aan te passen, inclusief het wijzigen of aanpassen van locaties, routes en prijzen. In het geval van een wijziging zal het bedrijf zich inspannen om alternatieve arrangementen van vergelijkbare monetaire waarde te vervangen zonder compensatie en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verlies van plezier als gevolg van deze wijzigingen. Dit alles wordt gedaan voor de best mogelijke ervaring van onze klanten.

In sommige gevallen is het bedrijf een tussenpersoon tussen de klant en de uiteindelijke uitvoerder van de dienst. Hoewel ons team toegewijd is aan het vinden en leveren van alleen de beste diensten voor u, kunnen wij niet verantwoordelijk worden gehouden voor fouten, ongelukken of nalatigheid van derden.

Als de klant te laat is voor een activiteit, kan hij verplicht worden extra kosten te betalen voor het te laat komen. Het is uw verantwoordelijkheid om de leden van uw groep te informeren over het reisschema en ervoor te zorgen dat iedereen op tijd verschijnt. Wij zullen altijd proberen de activiteit later dan oorspronkelijk gepland te laten plaatsvinden, maar als dat niet lukt, komt u niet in aanmerking voor restitutie. Als u weet dat u te laat zult komen, breng ons dan zo snel mogelijk op de hoogte.

In geval van problemen met een van de diensten van onze leverancier/partner zullen wij u helpen deze op te lossen, maar als dat niet mogelijk is, moet u het rechtstreeks met hen oplossen.

Als u om welke reden dan ook een activiteit eerder wilt beëindigen, heeft u geen recht op terugbetaling of korting.

Het bedrijf behoudt zich het absolute recht voor om naar eigen goeddunken een boeking om welke reden dan ook en op elk moment te weigeren. Klanten gaan ermee akkoord het gezag en de beslissingen van onze medewerkers, gidsen en filialen te accepteren.

Het bedrijf behoudt zich het recht voor om in alle omstandigheden een rondleiding of proeverij te annuleren, maar zal trachten dit te vermijden tenzij het absoluut noodzakelijk is.

Alle cliënten zijn verantwoordelijk voor hun eigen veiligheid en welzijn. Wij moedigen onze klanten niet aan om gevaarlijke activiteiten te ondernemen of overmatig te drinken. Het bedrijf kan geen verantwoordelijkheid aanvaarden als de klant te veel drinkt of zich bezighoudt met gevaarlijke activiteiten en daardoor letsel, ziekte, dood, verlies of schade oploopt.

Sommige programma's omvatten alcoholgebruik en zijn alleen geschikt voor deelnemers van 18 jaar of ouder. Tenzij anders vermeld, is deelname alleen mogelijk voor deelnemers ouder dan 18 jaar. Op het moment van deelname moet een bewijs van leeftijd worden overlegd. Als bewijs van leeftijd accepteren wij alleen officiële identificatie zoals paspoort, rijbewijs en andere bewijzen van leeftijd (18 plus). Onaanvaardbaar zijn fotokopieën, studentenkaarten en andere niet door de overheid uitgegeven legitimatiebewijzen. Alle klanten zorgen ervoor dat ze fit en in staat zijn om de route van de tour te voltooien en dat ze in goede fysieke en mentale conditie zijn.

Door te boeken gaat elke klant ermee akkoord dat het bedrijf het recht heeft om alle foto's en video's die tijdens het programma zijn gemaakt (de foto's en video's kunnen elke klant bevatten) te publiceren voor promotionele en commerciële doeleinden.

Door bepaalde onvoorziene omstandigheden kan de klant zijn deelname aan de overeengekomen activiteit annuleren. Indien het bedrijf hiermee instemt, heeft de klant de mogelijkheid om de activiteit op elke beschikbare datum in de komende 3 maanden opnieuw te plannen. Wij werken onder het overkoepelende merk van Slovenië Ontdekkingdie een toonaangevende bestemmingsspecialist is met meerdere merken in de regio. Het bedrijf behoudt zich het recht voor om het programma op elk moment te annuleren als de klant de instructies van de gids niet opvolgt en het veilige en comfortabele verloop van de tour in gevaar lijkt te brengen, kan die klant worden uitgesloten van de gehele of gedeeltelijke tour. In dit geval heeft de klant geen recht op enige terugbetaling of vergoeding van eventuele extra kosten die de klant hierdoor maakt.

Van alle klanten wordt verwacht dat zij de plaatselijke wetten en voorschriften naleven en als zij dit niet doen, ontslaat dit het bedrijf van alle verplichtingen die zij anders onder deze boekingsvoorwaarden hebben. Alle schade of verlies veroorzaakt door een klant is de verantwoordelijkheid van de klant. Volledige betaling voor dergelijke schade of verlies moet op dat moment rechtstreeks aan de leverancier worden betaald. Indien de klant dit nalaat, is de klant verantwoordelijk voor het voldoen van eventuele claims (inclusief juridische kosten) die later tegen de Onderneming worden ingediend als gevolg van het handelen van de klant.

Ons bedrijf zet zich in voor de bevordering van duurzaamheid. De zorg voor het milieu en het bevorderen van een bredere duurzaamheidsagenda maken integraal deel uit van de professionele activiteiten van ons bedrijf en het beheer van de organisatie. Wij streven ernaar goede duurzaamheidspraktijken te volgen en te bevorderen, de milieueffecten van al onze activiteiten te verminderen en onze klanten en partners te helpen hetzelfde te doen. 

Annuleringsbeleid

  • Wij brengen 100% annuleringskosten in rekening als de boeking 10 dagen of minder voor het evenement wordt geannuleerd.
  • Wij brengen 30% annuleringskosten in rekening als de reservering 30 dagen of minder voor het evenement wordt geannuleerd.

COVID-19 / Restitutie wegens extreme omstandigheden

In het geval dat de regering de grenzen sluit of andere officiële beperkingen die reizen naar Slovenië op de door u gekozen data verhinderen, bieden wij ofwel een gratis datumwijziging of een terugbetaling (met uitzondering van minimale administratieve kosten, creditcardkosten). In geval van een datumwijziging behouden wij ons het recht voor om de boekingsprijs aan te passen aan de mogelijke prijswijziging van een onderdeel van het aanbod van de klant.

Als de betaling online of per creditcard is gedaan, behouden wij ons het recht voor om 5% verwerkingskosten in te houden in geval van terugbetaling van een annulering door de Klant.

Principes

Ons duurzaamheidsbeleid is gebaseerd op de volgende beginselen: 

  • Alle toepasselijke wetgeving, voorschriften en praktijkcodes naleven en waar mogelijk overtreffen.
  • Duurzaamheidsoverwegingen integreren in al onze zakelijke beslissingen.
  • Ervoor zorgen dat alle personeelsleden volledig op de hoogte zijn van ons duurzaamheidsbeleid en zich ertoe verbinden dit uit te voeren en te verbeteren.
  • Het effect op de duurzaamheid van alle kantoor- en vervoersactiviteiten tot een minimum beperken.
  • Klanten en leveranciers bewust maken van ons duurzaamheidsbeleid en hen aanmoedigen om gezonde duurzame managementpraktijken toe te passen.
  • Onze duurzaamheidsprestaties evalueren, er jaarlijks verslag over uitbrengen en er voortdurend naar streven deze te verbeteren.

VERZEKERING

Elke deelnemer moet verzekerd zijn. Hetzij bij zijn verzekeringsmaatschappij thuis, hetzij via een in Slovenië gevestigde verzekeringsmaatschappij.

U kunt uzelf controleren en verzekeren via Medische bijstand.

De Algemene Voorwaarden en de relatie tussen een klant en de Onderneming worden beheerst door de lokale wetgeving, zonder rekening te houden met de bepalingen inzake wetsconflicten. Een klant en de Onderneming komen overeen zich te onderwerpen aan de exclusieve jurisdictie van de bevoegde rechtbank in Ljubljana, Slovenië.

HUD, storitve, d.o.o., Trg Franca Kozarja 14, 1430 Hrastnik, Belastingnummer: SI95311289, Bedrijfsregistratienummer: 6613047000
Informatie over bankoverschrijving:
Bedrijf: HUD, storitve, d.o.o., Log 10, 1430 Hrastnik, Slovenië
IBAN: IBAN SI56 6100 0001 5029 527
BIC: HDELSI22
Bank: Delavska Hranilnica d.d.

De algemene voorwaarden worden van kracht op 31.8.2022.

Ontmoet de wilde bruine beer van Slovenië
© Copyright door Beren kijken Slovenië
Portefeuillebedrijf van Wereldontdekking.