Duurzaamheid

Iedereen moet bijdragen aan een betere en duurzamere wereld voor toekomstige generaties, en wij proberen daar ons steentje aan bij te dragen.
Snelle links

MISSIEVERKLARING

Wij zijn een vooruitstrevend inkomend reisbureau met als missie onze klanten een unieke, lokale ervaring te bieden en activiteiten toe te voegen aan het lokale aanbod. We doen dit terwijl we culturele en milieuvriendelijke betrokkenheid bevorderen door nauwe banden met lokale leveranciers. Wij beschouwen het als onze plicht om rechtstreeks samen te werken met leveranciers, klanten en de gemeenschap in het algemeen om duurzaamheid te bevorderen door onderwijs en behoud van culturele en natuurlijke hulpbronnen op onze bestemmingen.

DUURZAAMHEIDSBELEID VAN HUD D.O.O.

Wij zetten ons in voor de bescherming van het milieu en de vermindering van onze negatieve impact op de natuur. Wij verbinden ons ertoe op de volgende manier te handelen om het milieu te beschermen:

 • de wetgeving inzake milieubescherming naleven,
 • de effecten van onze activiteiten op het milieu te controleren,
 • voldoen aan de doelstellingen en maatregelen van het duurzaamheidsbeleid,
 • werknemers informeren over ons duurzaamheidsbeleid, onze doelstellingen en acties
 • gasten en leveranciers informeren over onze inspanningen om de negatieve effecten van onze activiteiten op het milieu te verminderen en hen aanmoedigen om deel te nemen en ons te steunen,
 • duurzame mobiliteit en andere milieuvriendelijke praktijken bij onze werknemers te bevorderen.

Wij besteden bijzondere aandacht aan de volgende gebieden:

ENERGIEVERBRUIK

Ons bedrijf streeft ernaar zijn energieprestaties voortdurend te verbeteren en zijn uitstoot van broeikasgassen te verminderen.

Om de doelstellingen te bereiken zal het bedrijf:

 1. De vraag naar energie bij al haar activiteiten verminderen:

Apparaten en elektronica - Koop energie-efficiënte producten en gebruik ze efficiënt. Een geavanceerde stekkerdoos gebruiken om de "vampierbelasting" te verminderen -> elektriciteit die wordt verspild wanneer elektronica niet in gebruik is. Verlichting -> Koop energie-efficiënte producten, gebruik ze efficiënt en zorg voor meer daglicht in ons kantoor via energie-efficiënte ramen en dakramen. Elektrische ruimteverwarming en -koeling -> Energie-efficiënte elektrische systemen aanschaffen en deze efficiënt gebruiken. Ons kantoor goed isoleren en luchtdicht afsluiten. Elektrische waterverwarming -> Koop een energie-efficiënte elektrische boiler en gebruik deze efficiënt of kies een energie-efficiënte boiler die geen elektriciteit gebruikt.

 1. Energie efficiënter gebruiken
 2. Energievoorziening uit hernieuwbare bronnen
 3. bewaken, meten en rapporteren van gegevens over energieverbruik en -opwekking; en
 4. Alle personeelsleden, studenten en contractanten bewust maken van hun verantwoordelijkheid voor energiebesparing.

Wij huren een kantoorgebouw dat een milieuvriendelijke architectuur heeft en het verbruik van energie en broeikasgassen drastisch vermindert door een zorgvuldige materiaalkeuze en een vlekkeloze engineering. Een geventileerde aluminium gevel met thermische isolatie, meerlaagse beglazing, de mogelijkheid om ramen te openen, een centraal controlesysteem voor de bewaking van koeling/verwarming en stadsverwarming dragen verder bij tot lage exploitatiekosten.

WATERVERBRUIK

Bij Hud d.o.o. gaan we zorgvuldig om met water. Bij beide kantoorkranen hangen kleurrijke stickers om onze medewerkers aan te moedigen water te besparen.

AFVALBEHEER

Wij streven ernaar de hoeveelheid afval op kantoor te verminderen, vooral de hoeveelheid plastic. Daartoe kopen wij goederen zonder of met weinig
verpakking. Goederen worden waar mogelijk in bulk ingekocht. Wij scheiden ook ons afval (papier, plastic en verpakkingen, glas), dat vervolgens in geschikte stadscontainers wordt gedeponeerd en gerecycleerd.

VERBRUIK VAN ANDERE HULPBRONNEN (PAPIER)

Hud d.o.o, vermindert het papierverbruik door zich te richten op digitale marketing en online communicatie. Het afdrukken van het resterende materiaal wordt zorgvuldig en nauwkeurig gepland om ongebruikt restmateriaal te voorkomen. We gebruiken gecertificeerd gerecycleerd papier.

HR BELEID

In ons bedrijf zorgen we voor goede arbeidsomstandigheden. Wij respecteren de nationale en internationale wetgeving op het gebied van arbeid en mensenrechten. Medewerkers krijgen regelmatig scholings- en trainingsprogramma's en zijn op de hoogte van het duurzaamheidsbeleid, de doelstellingen en de maatregelen van het bedrijf.

INKOOPBELEID

Bij ons bedrijf Hud d.o.o. zijn we ons ervan bewust dat we door de aankoop van lokale goederen en diensten bijdragen aan het welzijn van de lokale gemeenschap. Ons inkoopbeleid geeft daarom prioriteit aan lokale producten, maar ook aan ecologisch verantwoorde producten en producten met duurzaamheidscertificaten (fair trade, biologisch, FSC etc.).

ALGEMEEN DOEL

Wij willen onze passie voor Slovenië en onze kennis van de natuur, geschiedenis en mensen met onze gasten delen door duurzame reizen aan te bieden die winstgevend zijn voor ons bedrijf en gunstig voor de lokale gemeenschappen en het milieu.

GEMEENSCHAPPEN EN CULTUUR

- Natuurbeschermings- en onderwijsprojecten uitvoeren en ondersteunen, en geven aan en ondersteunen van goede doelen en initiatieven in de bezochte gemeenschappen.

- Rondleidingen organiseren om het culturele erfgoed van de bezochte gemeenschappen optimaal te benutten en hen te stimuleren hun cultuur in stand te houden en te beschermen.

- Ontwikkeling van de capaciteit van de gastgemeenschappen om via het toerisme in hun levensonderhoud te voorzien door hen te helpen deel uit te maken van een toeristisch netwerk, de sector te begrijpen en toegang tot de markt te krijgen.

ECONOMISCHE VERANTWOORDELIJKHEID

- Houd het geld lokaal door (zoveel mogelijk) ter plaatse te kopen en te verblijven in familiepensions en hotels.

- Inkomsten genereren door lokale mensen in dienst te nemen, op te leiden en aan te moedigen mee te werken aan onze rondleidingen en activiteiten.

- Onze gasten aanmoedigen om lokale ambachten en diensten te kopen

MILIEUVERANTWOORDELIJKHEID

- Milieuvriendelijke tours van hoge kwaliteit aanbieden door onze toonaangevende aanpak van de opleiding van onze gidsen om te voldoen aan internationale gidsennormen.

- De lokale gemeenschappen bewust maken van het belang van de bescherming van de natuurlijke rijkdommen van Slovenië.

- Ondersteunen en initiëren van lokale herbebossings- en instandhoudingsprojecten.

TOERISTISCHE SECTOR

- Pleiten voor een verantwoorde aanpak van de ontwikkeling van het toerisme

ONS TEAM

- Onze jonge werknemers lonende werkervaringen bieden

- Persoonlijke doelstellingen: wij blijven het personeel steunen bij het nastreven van persoonlijke doelstellingen

- Flexibel werken: wij blijven een flexibele werkomgeving bieden en tot op heden zijn alle verzoeken van het personeel om hun werkpatronen te wijzigen goedgekeurd.

- Opleiding: 50% bijdrage in de opleidingskosten van gidsen voor 2 nieuwe gidsen tegen 2023

ONZE KLANTEN

- de communicatie over de verantwoordelijke aspecten van onze reizen verbeteren

- Aanmoedigen van bijdragen van onze gasten om lokale kinderen uit noodlijdende gezinnen te steunen. Bereiken van 10000€ donatiebedrag tegen 2024

REISPARTNERPRIJS

partner

De Travelife Partner award is een erkenning van onze inzet voor sociale en ecologische duurzaamheid. Op basis van een gecontroleerde zelfevaluatie voldoen wij aan meer dan 100 criteria met betrekking tot duurzaamheidsbeheer, kantooractiviteiten, samenwerking met leveranciers en communicatie met klanten. Wij werken aan verdere verbeteringen om uiteindelijk het door een derde partij gecontroleerde stadium van Travelife Certified te bereiken.

Hud d.o.o. team is blij om aan te kondigen dat we met de Travelife voor touroperators en reisbureaus regeling. Travelife is een internationaal erkend, door de GSTC-Global Sustainable Tourism Council erkend opleidings-, management- en certificeringsprogramma voor duurzaam toerisme. Het is een certificeringsprogramma in drie fasen voor touroperators en reisagenten: (1) Travelife Engaged; (2) Travelife Partner en (3) Travelife Certified.

Wij streven ernaar Travelife Partner te worden en naar verdere verbeteringen om uiteindelijk te voldoen aan de Travelife Certified criteria.

Onze duurzaamheidsprestaties zijn verzameld in dit Duurzaamheidsverslag.

Voor vragen en opmerkingen over het duurzaamheidsbeleid kunt u contact met ons opnemen via [email protected].

Ontmoet de wilde bruine beer van Slovenië
© Copyright door Beren kijken Slovenië
Portefeuillebedrijf van Wereldontdekking.